Husorden

Husorden
 
Résidence Masséna 30, Rue Masséna 06000 Nice, Frankrig
 
Résidence Masséna er ikke et hotel, men et fælleseje og et bofællesskab, hvor alle skal kunne udfolde sig under hensyntagen til de øvrige ejere/gæster.
For at fremme dette formål bedes alle, under deres ophold på Résidence Masséna, venligst respektere og iagttage følgende husorden:
 
 1. Ankomsttidspunkt er tidligst lørdag kl. 16.00. Afrejsetidspunkt er senest lørdag kl. 10.00. Kan og må ikke fraviges. Tidligere ankommende og senere afrejsende, kan dog - på eget ansvar – få opbevaret bagage i depotet, med adgang fra hall’en. 
   
 2. Boligerne må maksimum bebos af 4 personer. B af 2 personer. DE, LM, PQ og S af 6 personer.
   
 3. Ved afrejse skal køleskabet være slukket og afrimet. Sengelinned, håndklæder, viskestykker m.m. lægges i plastsæk, der stilles i køkkenet. Boligen skal afleveres i ryddelig stand. Der er en støvsuger på hver etage, i rummet med brandmateriel. Brugt service skal være rengjort. Alt affald, flasker m.m. skal være fjernet - lægges i vor container udenfor bagindgang mellem kl. 8.00 og 18.00. Træk gardinerne for.
   
 4. Ændring af møblering og udsmykning af boligerne må kun ske, når samtlige boligejere er enige. Beskyt møblementet. Sid f.eks. ikke i sofaerne med badetøj og sololie. Anvend voksdug til marmorbordet.
   
 5. I boligen forefindes en inventarliste. Inventaret skal være intakt på fraflytningstidspunktet. Skader på inventar skal betales af skadevolder. Hvis der mangler glas, porcelæn, bestik m.v., vil dette kunne anskaffes hos viceværten. Viceværten træffes mellem kl. 10.00 – 11.00, eller på mobil tlf: 06 60 77 86 27. Hvis der er skade på    inventar, der ikke   lagerføres hos viceværten, vil   selskabet   foretage   billigst muligt suppleringskøb for skadevolders regning. 
   
 6. Badetøj m.m. må ikke hænges til tørre i vinduer og på balkoner. Der forefindes vaskemaskiner og tørretumblere   på   1.ste sal, der kan benyttes   tirsdag, onsdag, torsdag   og fredag, ligesom der   i badeværelserne er installeret    eltørre/varmepanel. Udleverede håndklæder er ikke  til strandbrug. 
   
 7. Luk venligst vinduerne, hver gang lejligheden forlades, samt altid når air-condition benyttes.
   
 8. Undgå støjende adfærd i lejligheder, hall, på trapper og gange - vis hensyn!
   
 9. Servicerum   i   ejendommens underetage, med   kort-telefon, fax-/kopimaskine samt  computer med  printer, kan frit benyttes af alle gæster/aktionærer. Brugerne forestår selv eventuel oprydning. Kort til telefon kan købes i Maison de la Presse, overfor Résidence Masséna.
   
 10. Husdyrhold er ikke tilladt, og må ikke opholde sig på ejendommens område.
   
 11. Der hører ikke parkeringspladser til Résidence Masséna. Af- og pålæsning er tilladt på Rue Masséna i   tiden kl. 7.00 til kl. 11.00 formiddag.

Vis agtpågivenhed med hensyn til brandfare i ejendommen. Der er ryge forbud overalt i ejendommen


Det påhviler beboerne at blive fortrolige med hvor brandmateriellet   befinder sig. 
Hver etage, samt hall har brandslukningsmaterialer bag dør, mærket “Brandmateriel”.     
                                                                                                                                                   
 
BESTYRELSEN