Husorden
Résidence Masséna 30, Rue Massena 06000 Nice, Frankrig
 
Résidence Masséna er ikke et hotel, men et fælleseje og et bofællesskab, ejet på timesharebasis, hvor alle skal kunne udfolde sig under hensyntagen til de øvrige ejere/gæster.
 
For at fremme dette formål bedes alle under deres ophold på Résidence Masséna venligst respektere og iagttage følgende husorden.
 
 
 1. Ankomsttidspunkt er tidligst lørdag kl. 16.00. Afrejsetidspunktet er senest lørdag kl. 10. Disse tidspunkter kan og må ikke fraviges. Tidligere ankommende og senere afrejsende, kan dog - på eget ansvar - få opbevaret bagage i depotet, med adgang fra hall’en.
 2. Lejlighederne C, F, G, H, I, J, K, N, O og R må maksimum bebos af 4 personer, lejlighed B af 2 personer og lejlighederne DE, LM, PQ og S af 6 personer.
 3. Ved afrejse skal køleskabet være slukket og afrimet. Sengelinned, håndklæder, viskestykker m.m. lægges i lejlighedernes entre. Boligen skal afleveres i ryddelig stand. Der er støvsuger på hver etage i rummet med brandmateriel. Brugt service skal være rengjort og sat på plads. Alt affald, flasker m.m. skal være fjernet - lægges i containeren i rummet til venstre for bagdøren i hall’en mellem kl. 8.00 og 18.00. Træk venligst gardinerne for i lejlighederne.
 4. Ændring af møblering og udsmykning af boligerne må kun ske, når samtlige boligejere er enige. Beskyt møblementet. Sid f.eks. ikke i sofaerne med badetøj og sololie. Anvend voksdug til marmorbordet.
 5. I boligen forefindes en inventarliste. Inventaret skal være intakt på fraflytningstidspunktet. Skader på inventar skal betales af skadevolder. Hvis der mangler glas, porcelæn, bestik m.v. vil dette kunne anskaffes ved henvendelse til Katrine Johnsen, som kan kontaktes på tlf. 0033 6 31 02 36 48 (mellem kl 10,00 og kl. 12,00)  Dette tlf.nr. er ligeledes NØD-telefon ved alvorlige fejl og mangler (hele døgnet). Alternativt kan der sendes en e-mail til administration@ruemassena30-nice.com Hvis der er sket skade på inventar, der ikke lagerføres i service-skabet, vil selskabet foretage billigst muligt suppleringskøb for skadevolders regning. Alle andre småfejl og mangler kan evt meddeles via “Evalueringsskema”, som findes på hjemmesiden under “Aktionærer”/”Blanketter”.
 6. Badetøj m.m. må ikke hænges til tørre i vinduer eller på balkoner. Der forefindes vaskemaskine og tørretumbler på 1. sal, der kan benyttes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, ligesom der i badeværelserne er installeret el-tørre/varmepanel. Udleverede håndklæder er ikke til strandbrug.
 7. Luk venligst vinduerne, hver gang lejligheden forlades samt altid, når air-condition benyttes. Når aircon eller varme kører, anbefales det, at man ikke lukker dørene indvendig, i lejlighederne da anlæggene ikke virker optimalt med lukkede døre!
 8. Undgå støjende adfærd i lejligheder, hall, på trapper og gange - vis hensyn!
 9. Kontor-/Servicerum i ejendommens underetage med computer og printer kan frit benyttes af alle ejere/gæster. Brugerne forestår selv eventuel oprydning.
 10. Husdyr er ikke tilladt og må ikke opholde sig på ejendommens område.
 11. Der hører ikke parkeringspladser til Residence Massena. Af- og pålæsning på Rue Massena er i tiden kl. 7.00 til kl. 10.30 formiddag.
 
Vis agtpågivenhed med hensyn til brandfare i ejendommen. Der er rygeforbud overalt i ejendommen. Det påhviler beboerne at blive fortrolige med, hvor brandmateriel befinder sig. Hver etage samt hall har brandslukningsmateriel bag døren mærket “Brandmateriel”. Se også brandinstruks her eller på selskabets hjemmeside.
                                                                                                                                                   
BESTYRELSEN