Vedtægter

   
Vedtægter for Massena A/S

Vedtægter for Massena A/S på fransk (ikke opdateret til 2015 version)
  
Vedtægter for aktionærforeningen